Berita

Majikan kemukakan senarai nama pekerja kilang kepada JPBNS
Tarikh : 27 Mar 2020  Sumber Berita: UKAS Facebook Page
 

https://www.facebook.com/1247686682029360/posts/1821173701347319/