Memulakan Projek Pengilangan

PERMOHONAN DI BAWAH ICC DAN ICA

Semua permohonan untuk menubuhkan projek perindustrian di Sarawak memperolehi Kelulusan Jawatankuasa Penyelarasan Perindustrian (JPP) sekiranya dana pemegang-pemegang saham kurang daripada RM2.5 juta dan/ atau mepunyai pekerja sepenuh masa  kurang daripada 75 orang.

Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975 menghendaki sesiapa yang menjalankan sebarang aktiviti pengilangan yang melibatkan dana pemegang-pemegang saham sebanyak RM2.5 juta atau lebih dan/atau menggaji 75 orang atau lebih pekerja bergaji sepenuh masa mendapatkan Lesen Pengilang.

Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 memberi peruntukan kepada syarikat yang bercadang untuk mengilang keluaran atau menjalankan aktiviti yang digalakkan memohon Taraf Perintis/Elaun Cukai Pelaburan.