Yang Berhormat Menteri dan Menteri-Menteri Muda

Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan
Timbalan Ketua Menteri
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan

Tingkat 15, Wisma Sumber Alam
93050 Petra Jaya
Yang Berhormat Datuk Haji Mohd Naroden Bin Haji Majais
Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana

Tingkat 2, Wisma Sumber Alam
93050 Petra Jaya

Yang Berhormat Datuk Malcolm Mussen Ak Lamoh
Menteri Muda Pembangunan Perindustrian

Tingkat 13, Wisma Sumber Alam
93050 Petra Jaya